herb BIP - Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

www.wolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody w dniu 16.01.2018 Tomasz Paprzycki 2018-01-16 15:06:49
Oferta pracy Tomasz Paprzycki 2018-01-08 10:14:31
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody w nocy z 2/3 stycznia 2018 r. Tomasz Paprzycki 2018-01-02 14:10:40
2018 Tomasz Paprzycki 2017-12-29 13:56:14
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku Tomasz Paprzycki 2017-12-29 13:55:54
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku - dokument usunięty Tomasz Paprzycki 2017-12-29 13:55:39
2018 Tomasz Paprzycki 2017-12-29 13:53:02
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku - dokument usunięty Tomasz Paprzycki 2017-12-29 13:52:52
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku - dokument usunięty Tomasz Paprzycki 2017-12-29 13:46:01
Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r. - dokument usunięty Tomasz Paprzycki 2017-12-29 13:37:42
Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r. - dokument usunięty Tomasz Paprzycki 2017-12-29 13:36:18
Komunikat - sprostowanie w sprawie taryf na 2018 r. Tomasz Paprzycki 2017-12-19 10:21:14
Tomasz Paprzycki 2017-12-11 14:57:01
Taryfy dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wolin obowiązujące od 1.02.2018 r. Tomasz Paprzycki 2017-12-11 14:56:25
Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci. Tomasz Paprzycki 2017-12-06 12:47:55
Informacja o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z grobu Tomasz Paprzycki 2017-09-27 14:51:54
Informacja o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z grobu Tomasz Paprzycki 2017-09-27 14:49:49
Przerwa w dostawie wody w nocy z 14/15.09.2017 r. Tomasz Paprzycki 2017-09-14 14:44:00
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZGKiM w Wolinie Tomasz Paprzycki 2017-08-23 12:00:16
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZGKiM w Wolinie Tomasz Paprzycki 2017-08-23 11:57:10
Przerwy w dostawie wody w m. Wolin, Płocin i Unin Tomasz Paprzycki 2017-08-08 07:37:19
Przerwy w dostawie wody w m. Wolin, Płocin i Unin Tomasz Paprzycki 2017-08-07 13:35:53
Przerwy w dostawie wody w m. Wolin, Płocin i Unin Tomasz Paprzycki 2017-08-07 13:32:30
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZGKiM W WOLINIE Tomasz Paprzycki 2017-08-04 09:12:29
Informacja o nieczynnej kasie Tomasz Paprzycki 2017-08-02 10:20:27
Informacja o zamkniętej kasie w dn. 31.07.2017 Tomasz Paprzycki 2017-07-31 07:34:14
Wniosek o określenie warunków montażu dodatkowego wodomierza i charakterystyka poboru wody. Tomasz Paprzycki 2017-06-26 09:36:37
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej dla przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego Tomasz Paprzycki 2017-06-26 08:49:52
Zlecenie na wykonanie ekspertyzy wodomierza Tomasz Paprzycki 2017-06-26 08:48:29
Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę lokalizacji wodomierza głównego Tomasz Paprzycki 2017-06-26 08:47:07
Druk umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Tomasz Paprzycki 2017-06-26 08:43:47
Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci. Tomasz Paprzycki 2017-06-26 08:42:10
Informacja o zmianie adresu siedziby ZGKiM w Wolinie Tomasz Paprzycki 2017-06-23 14:58:17
Druk oświadczenia określający tytuł prawny do nieruchomości. Tomasz Paprzycki 2017-06-23 14:56:44
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków Tomasz Paprzycki 2017-06-23 14:56:18
Dyrektor Zakładu i Księgowy Tomasz Paprzycki 2017-06-22 09:20:21
Dane teleadresowe Tomasz Paprzycki 2017-06-22 09:19:34
Dane teleadresowe Tomasz Paprzycki 2017-06-22 08:10:07
Dyrektor Zakładu i Księgowy Tomasz Paprzycki 2017-06-22 08:05:17
Dyrektor Zakładu i Księgowy Tomasz Paprzycki 2017-06-21 14:12:05