herb BIP - Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

www.wolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przerwa w dostawie wody ul. Słowiańska w Wolinie Tomasz Paprzycki 2019-02-25 07:55:25
Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Unina i Darzowic Tomasz Paprzycki 2019-02-14 12:58:00
Druk umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Tomasz Paprzycki 2019-02-01 14:22:58
Dyrektor Zakładu i Księgowy Tomasz Paprzycki 2019-02-01 14:18:38
Dyrektor Zakładu i Księgowy Tomasz Paprzycki 2019-01-02 12:32:22
Godziny funkcjonowania PSZOK Tomasz Paprzycki 2018-10-19 14:24:22
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków Tomasz Paprzycki 2018-10-08 10:26:12
Woda z wodociągu Publicznego Dobropole jest zdatna do spożycia Tomasz Paprzycki 2018-09-20 14:11:26
KOMUNIKAT - WODA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA Tomasz Paprzycki 2018-09-17 16:41:40
- dokument usunięty Tomasz Paprzycki 2018-09-17 16:40:26
KOMUNIKAT - WODA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA Tomasz Paprzycki 2018-09-17 16:38:56
- dokument usunięty Tomasz Paprzycki 2018-09-17 16:38:12
Wstrzymanie dostawy wody dla m. Dobropole od dnia 18.08.2018 r. Tomasz Paprzycki 2018-08-17 13:41:44
Wstrzymanie dostawy wody dla m. Dobropole od dnia 18.08.2018 r. Tomasz Paprzycki 2018-08-17 11:22:20
Wstrzymanie dostawy wody dla m. Dobropole od dnia 18.08.2018 r. Tomasz Paprzycki 2018-08-17 11:22:11
Wstrzymanie dostawy wody dla m. Dobropole od dnia 18.08.2018 r. Tomasz Paprzycki 2018-08-17 11:21:51
Wstrzymanie dostawy wody dla m. Dobropole od dnia 18.08.2018 r. Tomasz Paprzycki 2018-08-17 11:21:33
Wstrzymanie dostawy wody dla m. Dobropole od dnia 18.08.2018 r. Tomasz Paprzycki 2018-08-17 11:20:30
Przerwa w dostawie wody w dniu 19.06.2018 r. m. Wolin Tomasz Paprzycki 2018-08-17 11:15:09
Przerwa w dostawie wody w dniu 19.06.2018 r. m. Wolin Tomasz Paprzycki 2018-08-17 11:14:48
,,Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, budowli i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie??. Tomasz Paprzycki 2018-07-26 14:43:36
,,Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, budowli i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie??. Tomasz Paprzycki 2018-07-18 11:11:46
,,Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, budowli i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie??. Tomasz Paprzycki 2018-07-13 12:09:48
,,Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, budowli i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie??. Tomasz Paprzycki 2018-07-06 12:33:49
Przerwa w dostawie wody w dniu 19.06.2018 r. m. Wolin Tomasz Paprzycki 2018-06-19 11:58:48
Przerwa w dostawie wody w dniu 19.06.2018 r. m. Wolin Tomasz Paprzycki 2018-06-19 11:57:48
Przerwa w dostawie wody w dniu 19.06.2018 r. m. Wolin Tomasz Paprzycki 2018-06-19 10:10:07
Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Tomasz Paprzycki 2018-06-14 14:06:18
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji Tomasz Paprzycki 2018-06-14 13:51:37
Ogłoszenie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 36 m-cy Tomasz Paprzycki 2018-05-30 14:32:38
Klauzula informacyjna RODO Tomasz Paprzycki 2018-05-28 13:16:37
Dyrektor Zakładu i Księgowy Tomasz Paprzycki 2018-05-16 08:13:46
Dyrektor Zakładu i Księgowy Tomasz Paprzycki 2018-05-16 08:13:23
Druk umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:18:29
Wniosek na zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:17:39
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:13:54
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:12:49
Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę lokalizacji wodomierza głównego Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:07:51
Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci. Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:05:53
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej dla przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:05:05