herb BIP - Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

www.wolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z grobu Tomasz Paprzycki 2017-09-27 14:51:54
Informacja o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z grobu Tomasz Paprzycki 2017-09-27 14:49:49
Przerwa w dostawie wody w nocy z 14/15.09.2017 r. Tomasz Paprzycki 2017-09-14 14:44:00
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZGKiM w Wolinie Tomasz Paprzycki 2017-08-23 12:00:16
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZGKiM w Wolinie Tomasz Paprzycki 2017-08-23 11:57:10
Przerwy w dostawie wody w m. Wolin, Płocin i Unin Tomasz Paprzycki 2017-08-08 07:37:19
Przerwy w dostawie wody w m. Wolin, Płocin i Unin Tomasz Paprzycki 2017-08-07 13:35:53
Przerwy w dostawie wody w m. Wolin, Płocin i Unin Tomasz Paprzycki 2017-08-07 13:32:30
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZGKiM W WOLINIE Tomasz Paprzycki 2017-08-04 09:12:29
Informacja o nieczynnej kasie Tomasz Paprzycki 2017-08-02 10:20:27
Informacja o zamkniętej kasie w dn. 31.07.2017 Tomasz Paprzycki 2017-07-31 07:34:14
Wniosek o określenie warunków montażu dodatkowego wodomierza i charakterystyka poboru wody. Tomasz Paprzycki 2017-06-26 09:36:37
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej dla przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego Tomasz Paprzycki 2017-06-26 08:49:52
Zlecenie na wykonanie ekspertyzy wodomierza Tomasz Paprzycki 2017-06-26 08:48:29
Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę lokalizacji wodomierza głównego Tomasz Paprzycki 2017-06-26 08:47:07
Druk umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Tomasz Paprzycki 2017-06-26 08:43:47
Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci. Tomasz Paprzycki 2017-06-26 08:42:10
Informacja o zmianie adresu siedziby ZGKiM w Wolinie Tomasz Paprzycki 2017-06-23 14:58:17
Druk oświadczenia określający tytuł prawny do nieruchomości. Tomasz Paprzycki 2017-06-23 14:56:44
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków Tomasz Paprzycki 2017-06-23 14:56:18
Dyrektor Zakładu i Księgowy Tomasz Paprzycki 2017-06-22 09:20:21
Dane teleadresowe Tomasz Paprzycki 2017-06-22 09:19:34
Dane teleadresowe Tomasz Paprzycki 2017-06-22 08:10:07
Dyrektor Zakładu i Księgowy Tomasz Paprzycki 2017-06-22 08:05:17
Dyrektor Zakładu i Księgowy Tomasz Paprzycki 2017-06-21 14:12:05
Dane teleadresowe Tomasz Paprzycki 2017-06-21 14:11:08
Informacja o nieczynnej kasie w dniu 16.06.2017 r. Tomasz Paprzycki 2017-06-08 11:51:31
Komunikat Dyrektora ZGKiM w Wolinie w sprawie SUW Sierosław Tomasz Paprzycki 2017-04-28 07:31:34
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków Tomasz Paprzycki 2017-03-02 13:26:42
Wniosek o zapewnienie dostarczenia wody i odprowadzania ścieków. - dokument usunięty Tomasz Paprzycki 2017-03-02 13:21:43
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA: BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO ON, NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE, W LATACH 2017-2019 Tomasz Paprzycki 2017-02-13 12:59:01
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA: BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO ON, NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE, W LATACH 2017-2019 Tomasz Paprzycki 2017-01-19 13:15:32
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA: BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO ON, NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE, W LATACH 2017-2019 Tomasz Paprzycki 2017-01-12 14:43:02
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA: BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO ON, NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE, W LATACH 2017-2019 Tomasz Paprzycki 2017-01-03 14:26:38
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA: BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO ON, NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE, W LATACH 2017-2019 Tomasz Paprzycki 2017-01-03 14:26:24
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA: BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO ON, NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE, W LATACH 2017-2019 Tomasz Paprzycki 2017-01-03 14:26:15
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA: BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO ON, NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE, W LATACH 2017-2019 Tomasz Paprzycki 2017-01-03 14:26:04
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA: BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO ON, NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE, W LATACH 2017-2019 Tomasz Paprzycki 2017-01-03 14:25:55
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA: BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO ON, NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE, W LATACH 2017-2019 Tomasz Paprzycki 2017-01-03 14:25:45
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA: BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO ON, NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE, W LATACH 2017-2019 Tomasz Paprzycki 2017-01-03 14:25:20