herb BIP - Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

www.wolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przerwa w dostawie wody w dniu 19.06.2018 r. m. Wolin Tomasz Paprzycki 2018-06-19 11:58:48
Przerwa w dostawie wody w dniu 19.06.2018 r. m. Wolin Tomasz Paprzycki 2018-06-19 11:57:48
Przerwa w dostawie wody w dniu 19.06.2018 r. m. Wolin Tomasz Paprzycki 2018-06-19 10:10:07
Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Tomasz Paprzycki 2018-06-14 14:06:18
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji Tomasz Paprzycki 2018-06-14 13:51:37
Ogłoszenie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 36 m-cy Tomasz Paprzycki 2018-05-30 14:32:38
Klauzula informacyjna RODO Tomasz Paprzycki 2018-05-28 13:16:37
Dyrektor Zakładu i Księgowy Tomasz Paprzycki 2018-05-16 08:13:46
Dyrektor Zakładu i Księgowy Tomasz Paprzycki 2018-05-16 08:13:23
Druk umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:18:29
Wniosek na zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:17:39
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzanie ścieków Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:13:54
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:12:49
Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę lokalizacji wodomierza głównego Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:07:51
Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci. Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:05:53
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej dla przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:05:05
Wniosek o określenie warunków montażu dodatkowego wodomierza i charakterystyka poboru wody. Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:03:58
Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Tomasz Paprzycki 2018-05-08 12:02:42
Druk oświadczenia określający tytuł prawny do nieruchomości. Tomasz Paprzycki 2018-05-08 11:58:33
Druk oświadczenia o ilości zamieszkujących osób Tomasz Paprzycki 2018-05-08 11:57:57
Przerwa w dostawie wody w dniu 24.04.2018 dla m. Zastań Tomasz Paprzycki 2018-04-20 09:20:28
Przerwa w dostawie wody w dniu 24.04.2018 dla m. Zastań Tomasz Paprzycki 2018-04-20 09:19:34
Przerwa w dostawie wody w dniu 24.04.2018 dla m. Zastań Tomasz Paprzycki 2018-04-20 09:18:05
Przerwa w dostawie wody w dniu 24.04.2018 dla m. Zastań Tomasz Paprzycki 2018-04-20 09:17:17
,, Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie" Tomasz Paprzycki 2018-04-17 13:14:58
,, Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie" Tomasz Paprzycki 2018-04-05 14:29:00
,, Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie" Tomasz Paprzycki 2018-04-04 16:28:40
,, Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie" Tomasz Paprzycki 2018-04-04 15:48:13
,, Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie" Tomasz Paprzycki 2018-03-27 13:07:37
,, Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie" Tomasz Paprzycki 2018-03-22 21:27:53
,, Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie" Tomasz Paprzycki 2018-03-16 22:47:19
,, Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie" Tomasz Paprzycki 2018-03-16 22:41:36
,, Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie" Tomasz Paprzycki 2018-03-16 22:38:59
Oferta pracy - Dozorca mienia Tomasz Paprzycki 2018-02-22 08:05:49
Oferta pracy - Dozorca mienia Tomasz Paprzycki 2018-02-20 14:27:41
Oferta pracy - Elektryk Tomasz Paprzycki 2018-02-20 14:26:36
Oferta pracy - dokument usunięty Tomasz Paprzycki 2018-02-20 14:26:11
Oferta pracy - dokument usunięty Tomasz Paprzycki 2018-02-20 14:25:25
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody w dniu 16.01.2018 Tomasz Paprzycki 2018-01-16 15:06:49
Oferta pracy - dokument usunięty Tomasz Paprzycki 2018-01-08 10:14:31