herb BIP - Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

www.wolin.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
,,Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, budowli i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie??. 2018-07-06 12:33 Zakończone
,, Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie" 2018-03-16 22:38 Zakończone
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA: BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO ON, NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE, W LATACH 2017-2019 2017-01-03 14:25 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie 2016-03-18 15:27 Zakończone
Bezgotówkowa sprzedaż paliwa tj. benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego ON tankowanego bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów i kanistrów Zamawiającego będących własnością lub w użytkowaniu zamawiającego, na stacji/stacjach paliw Wykonawcy. 2015-12-01 15:07 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2015-02-26 13:41 Zakończone
Bezgotówkowa sprzedaż paliwa tj. benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego ON tankowanego bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów i kanistrów Zamawiającego będących własnością lub w użytkowaniu zamawiającego, na stacji/stacjach paliw Wykonawcy. 2014-11-28 14:58 Zakończone
"Wymiana dachu budynku przy ulicy Rybackiej w Wolinie, remont budynku komunalnego nr 5 w Wiejkówku, remont budynku komunalnego przy ul. Prostej 1 (obiekt byłej przychodni)." 2014-05-29 15:34 Zakończone
"Budowa przepompowni ścieków z instalacją zasilania elektroenergrtycznego i oświetlenia terenu wraz z rurociągiem tłocznym do istniejącej przepomopwni w dz. nr ewid. gr. 301/46, 301/47, 301/79, 320/3 i 320/4 w obr. Mokrzyca w miejscowości Mokrzyca Mała Gmina Wolin" 2014-02-21 12:21 Zakończone
SUKCESYWNA DOSTAWA GAZU PROPAN-BUTAN W BUTLACH 11 KG 2013-11-19 13:23 Zakończone
BEZGOTÓWKOWA SPRZEDAŻ PALIWA TJ. BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 I OLEJU NEPĘDOWEGO ON TANKOWANEGO BEZPOŚREDNIO DO ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH SAMOCHODÓW I KANISTRÓW ZAMAWIAJĄCEGO 2013-11-13 15:47 Zakończone
,, Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie??. 2013-08-14 16:20 Zakończone
" REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. MOSTOWEJ 12 " 2013-07-25 15:47 Zakończone
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE NA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 DO 31 MARCA 2014 - 2 CZĘŚCI 2013-02-19 15:48 Zakończone
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA PB 95 I OLEJU NAPĘDOWEGO ON TANKOWANEGO BEZPOŚREDNIO DO ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH SAMOCHODÓW I KANISTRÓW ZAMAWIAJĄCEGO. 2012-11-19 11:48 Zakończone
BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ I PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI UNIN GMINA WOLIN 2012-09-04 17:11 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2012-07-02 09:31 Zakończone
Bezgotówkowy zakup paliwa tj. benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego ON tankowanego bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów i kanistrów Zamawiającego. 2011-11-08 11:49 Zakończone
Bezgotówkowy zakup paliwa tj. benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego ON tankowanego bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów i kanistrów Zamawiającego. 2011-10-26 13:58 Zakończone
Transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z przesypowni odpadów komunalnych w Wolinie wraz z przekazaniem do unieszkodliwienia uprawnionemu podmiotowi w 2012 roku.. 2011-10-24 10:13 Zakończone
,, Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie??. 2011-07-18 10:11 Zakończone
Sukcesywna dostawa trumien, krzyży i form nagrobnych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2011 r. 2010-12-13 15:28 Zakończone
bezgotówkowy zakup paliwa tj. benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego ON tankowanego bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów i kanistrów Zamawiającego 2010-11-18 15:38 Zakończone
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DRAMINO, W GMINIE WOLIN 2010-08-06 10:53 Zakończone
ZAKUP SAMOCHODU DO TRANSPORTU ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM NA POTRZEBY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW GMINY WOLIN 2010-06-09 13:41 Zakończone
Zakup samochodu do transportu odpadów zbieranych selektywnie wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi mieszkańców gminy Wolin 2010-04-15 14:48 Zakończone
Bezgotówkowy zakup paliwa (benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego ON) tankowanego bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów i kanistrów zamawiającego. 2009-01-23 11:09 Zakończone