herb BIP - Gmina Wolin - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

www.wolin.pl

Mapa biuletynu

Informacje
|___Instrukcja obsługi
|___Ogłoszenia
      |___Taryfy dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wolin obowiązujące od 1.02.2018 r.
      |___Taryfy dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wolin obowiązujące od 1.02.2017 r.
      |___Ogłoszenie w sprawie poboru wody SUW Sierosław 23.09.2016 r.
      |___KOMUNIKAT DLA MIEJSCOWOŚCI SIEROSŁAW,ŁOJSZYNO,ŁUSKOWO,KORZĘCIN, JARZĘBOWO
      |___Ceny za opróżnienie i wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych ( Zarządzenie nr 4/2015 )
      |___Cena gazu propan - butan w butlach turystycznych
      |___NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZGKiM W WOLINIE
      |___OGŁOSZENIE W SPRAWIE PODWYŻKI CEN OD 01.02.2015 r. DO DNIA 31.01.2016 r. ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
      |___Cena gazu propan - butan w butlach 11 kg
      |___INFORMACJE DOTYCZĄCE BASENU JACHTOWEGO W WOLINIE
      |___Ogłoszenie - w dniu od 19.03.2014 r. do 20.03.2014 r. zostanie wstrzymana dostawa wody
      |___Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalistycznego
      |___Nabór na stanowisko referent w ZGKiM Wolin
|___Informacje nieudostępnione
|___Przetargi
      |___ogłoszenie II przetargu na sprzedaż samochodu specjalistycznego IVECO EUROCARGO
|___Zamówienia publiczne
|___Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
      |___2018
|___Klauzula informacyjna RODO
ZGKIM Wolin
|___Obsługa klienta
|___Podstawa działalności
|___Regulamin porządku domowego
|___Forma prawna
|___Dane
|___Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
|___Dyrektor Zakładu i Księgowy
Prawo lokalne
|___Regulamin Organizacyjny ZGKiM
|___Zarządzenia
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
            |___Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie opróżniania i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
            |___Zarządzenie nr 2a/2015 w sprawie ustalenie opłat za gaz propan - butan w butlach turystycznych
            |___Zarządzenie nr 47/15 Burmistrza Wolina z dnia 27 lutego 2015 r. -w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w gminie Wolin
            |___Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora ZGKiM w Wolinie w sprawie zmiany opłat za gaz propan - butan w butlach 11 kg
      |___Rok 2014
            |___Zarządzenie Nr 95/14 Burmistrza Wolina z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w gminie Wolin
            |___Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie opłat za świadczenie usług pogrzebowych
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
      |___Rok 2010
      |___Rok 2009
      |___Rok 2008
|___Opłaty
      |___Cennik opłat 2015 r.
            |___Wysokość opłaty za opróżnienie i wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (Zarządzenie nr 4/2015)
            |___Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Wolin
            |___Ogłoszenie w sprawie podwyżki cen od 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2016 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
      |___Cennik opłat 2014 r.
            |___Opłaty za korzystanie z usług dodatkowych w Basenie Jachtowym
            |___Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Wolin
            |___Ceny w sprawie opłat za świadczenie usług pogrzebowych
            |___Ceny usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez ZGKiM w Wolinie
            |___Ceny usług za zabiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjny eksploatowanych przez ZGKiM w Wolinie
      |___Cennik opłat 2013 r.
            |___Ceny usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez ZGKiM w Wolinie
            |___Ceny usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez ZGKiM w Wolinie
            |___ceny usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych
            |___opróżnianie i wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych o poj. nie wiekszej niż 4 m3
            |___Minimalne stawki czynszowe za lokale użytkowe w budynkach komunalnych obowiązujące od 01.02.2013 r.
            |___Opłaty za usługi pogrzebowe
            |___Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Wolinie
            |___opłaty za usługi parkingowe na terenie ZGKiM w Wolinie
            |___Inne opłaty za świadczone usługi
      |___Cennik opłat 2012 r.
      |___Cennik opłat 2011 r.
Archiwum